Skip to main content

TRAINING NEN 2767

Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
Tijd: 09.30-17.00 uur
Locatie: BCN Rijnsweerd
Adres: Daltonlaan 100, Utrecht

Tijdens de training wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden NEN 2767 wordt toegepast en hoe de methodiek werkt. Wij behandelen de achtergrond, opbouw en methodiek. Het verband tussen conditiemeting en risicobeoordeling wordt toegelicht en alle facetten waarbij de norm een rol speelt.

De video legt uit wat je van de training kan verwachten.

Voor wie?
Deze training dient als basis voor iedereen die kennis wil maken met conditiemeting voor gebouwen en installaties. De training is bedoeld voor (onderhouds)inspecteurs, managers/uitvoerenden beheer en onderhoud, contractmanagers, inkopers, maintenance engineers, werkvoorbereiders, uitvoerders en monteurs.

Ontstaan training
Vanuit de Building G100 kwam de vraag of wij ook trainingen gaan organiseren over de NEN 2767; Conditiemeting van de gebouwen, de methodiek. Wij hebben contact opgenomen met NEN en nu organiseren we samen deze training. Bovendien hebben we voor leden een mooie korting weten te bedingen.

Programma

 • Inleiding NEN 2767 en conditiemeting.
 • Toelichting methodiek conditiemeting.
 • Meerjarige onderhoudsplanning, onderhoudsniveaus en oefeningen bouwkundig.
 • Prestatieafspraken bouwkundig en installaties.

Resultaat

 • Je kent de indeling van NEN 2767-1 en NEN 2767-2.
 • Je hebt inzicht in het toepassingsgebied van NEN 2767.
 • Je weet op welke wijze NEN 2767 juist kan worden toegepast.
 • Je begrijpt de methodiek om tot een conditiescore van een bouw- en/of installatiedeel te komen.
 • Je kunt de risicoaspecten van de geconstateerde gebreken bepalen.
 • Je begrijpt hoe een meerjaren onderhoudsplan volgens NEN 2767 is opgezet.
 • Je hebt inzicht in aanvullende eisen die bij prestatiecontracten van belang zijn.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist. We adviseren wel om vooraf de inhoud van NEN 2767-1 en NEN 2767-2 te bestuderen.

Toelichting
Als je ervaring hebt met het laten uitvoeren van inspecties van gebouwen, dan weet je dat resultaten vaak niet eenduidig zijn en er onvoldoende inzicht wordt gegeven in wat er nu precies aan de hand is. Daarbij ontbreekt het vaak aan een goede onderbouwing van de waarnemingen, zoals bijvoorbeeld een risicobeoordeling. Dit heeft als resultaat dat je geen goede keuzes kunt maken en onvoldoende in staat bent de juiste prioriteiten te stellen bij het plannen van onderhoud.

NEN 2767 Conditiemeting is ontwikkeld om tot eenduidig, gestructureerd en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen. Een NEN 2767 inspectie levert waardevolle input op voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. In combinatie met een beoordeling op risicoaspecten kan hiermee gericht worden gestuurd op het benodigde onderhoudsbudget op korte en lange termijn. Doordat je tijdig inzicht krijgt in de noodzaak van onderhoud en de risico’s bij uitstel, verbetert de kwaliteit van het onderhoud en bespaart u op onderhoudskosten. NEN 2767 wordt daarom ook steeds meer toegepast als basis voor het aangaan van prestatiecontracten.

Data en locaties
Building G100 & NEN organiseren deze training van 9.30 tot 17.00 uur bij BCN Rijnsweerd in Utrecht. Er kunnen maximaal 12 cursisten aan deelnemen, dus ben er op tijd bij.

Kosten
Leden van de Building G100 betalen slechts € 525,00 pp en kunnen zich aanmelden in de Building G100 NetwerkApp.
Voor niet-leden en geïnteresseerden kost de Training € 635,00 pp. Zij kunnen zich aanmelden via info@BuildingG100.nl.
Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief lunch en documentatie.

Onze events zijn exclusief toegankelijk voor leden van Building G100. Wil je een keer vrijblijvend kennismaken en dit event bijwonen, meld je dan gratis aan via onderstaande link

Vrijblijvend kennismaken?

Leden kunnen zich aanmelden via de Building G100 Community App.